Anaokulundaki ilk altı aylık dönem için veliler anketi

____________________ ´nin değerli velileri!

Geçtiğimiz dönemde çocuğunuzu yakından tanıma fırsatımız oldu. Bu zaman zarfında çocuğunuzun çoğu yaşιtlarιndan farklι ilgialanlarι ve becerileri olduğunu gözlemledik. Çocuğunuzun gelişimini ve oyun- ve öğrenim ihtiyacιnι daha iyi anlayabilmemiz için sizden ricamιz aşağidaki anketi doldurmanιzdιr. Sizden aldιğιmιz bu bilgiler bize anaokulundaki günakιşιnda çocuğunuzun eğitimini gerekli şekilde geliştirmemizde yardιmcι olacaktιr. Yapmiş olduğunuz bütün açιklamalar güvenilir ve saklι tutulacaktιr.

Bunun sonucundada bir sohbette size gözlemlerimizi açιklayιp, beraber değerlendirme yaptιktan sonra çocuğunuzu gelişiminde en iyi şekilde nasιl destekleyeceğimize karar vereceğiz.

Şimdi sorular.

Cevaplandırma tarihi:_______________

1) Çocuğunuz evde olduğu zaman bu dönem en çok ne ile oynuyor?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2) Çocuğunuz nelere en fazla ilgi gösteriyor?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3) Çocuğunuzun bu dönem çok sevdiği bir Kitap veya Kaset veya CD/DVD

Varmı?

Varsa, ne?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

4) Çocuğunuzun televizyonda izlediği bir çocukproğramı veya başka bir proğram varmı?

O Evet. O Hay ı r.

Varsa, ne?

_______________________________________________

_______________________________________________

5) Çocuğunuzu güçlü olduğu özellikleri nelerdir?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6) Sizce ç ocuğunuz yaş ı tlar ı na nazeren

O kendi iradesi ile birşeyler yapabiliyor.

O bazen kendi iradesi ile birşeyler yapabiliyor.

O kendi iradesi ile birşeyler yapmakda zorlanıyormu?

7) Çocuğunuz her sabah (yada nerdeyse her sabah) severek anaokuluna gidiyormu?

O Evet. O Hayır.

8 ) Çocuğunuz anaokulunda ne oynadıgını anlatıyormu?

O Evet. O Hayır.

9) Çocuğunuz anaokulunda kiminle oynadığınıi anlatıyormu?

O Evet. O Hayır.

10) Şimdi lütfen çocuğunuzun henüz anaokuluna gitmediği dönemi bir düşünün.

10a) Ozamanlar çocuğunuz anaokuluna gideceği i çin seviniyormuydu?

O Evet. O Hayır.

Sevincini nasıl gösteriyordu?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

10b) O zamanlar çocuğunuz anaokuluna olan beklentilerini ve düşüncelerini ifade ediyormuydu?

O Evet. O Hay ı r.

Ediyorsa, bunlar ne idi?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

10c) O zamanlar çocuğunuz anaokuluna gitmekten korkuyormuydu veya tedirginmiydi?

O Evet. O Hayır.

Evet ise, bunu nasıl gösteriyordu?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

11) Çocuğunuzun sık sık anaokuluna gitmek istemediği oluyormu?

O Evet. O Hay ı r.

Evet ise: Nedeni ne? Söylüyormu?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

12) Çocuğunuz

O yaşıtlarıylamı

O kendisinden kü ç üklerlemi

O kendisinden büyüklerlemi

Oynamakdan hoşlanıyor?

13) Çocuğunuzun anaokulunda oynamakdan hoşlandığı ve sık sık bahsettiği bir arkadaşı varmı?

O Evet, ismide: ______________. O Hayır.

14) Sizce çocuğunuzu anaokulunda en fazla ne rahatsız ediyor?

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

15) Çocuğunuz anaokulunda evde olduğundan farklı bir tavır sergilediğini düşünüyormusunuz? Sizce fark nerede?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

16) Çocuğunuzun sizi düşündüren tavırları varmı?

O Hayır.

O Evet, ş unlar:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

17) Çocuğunuz hoslandığı birşeye ne kadar süre dikkatini verebiliyor?

_______________________________________________

_______________________________________________

18) En fazla hangi uğraşlara çocuğunuz dikkatini veriyor, konsantrasyon gösteriyor?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

19) Çocuğunuz evde

O sayılara

O harflere

ilgi gösteriyormu?

20) Çocuğunuz ne zamandan itibaren tam cümleler kurarak konuxtu?

_______________________________________________

21) Sizce çocuğunuzun kelime hazinesi (bilgisi) ne kadar?

O normal

O yaşıtlarına nazaren az

O yaşıtlarına nazaren fazla

22) Sizce ç ocuğunuzun düşüncebecerisi nas ı l?

O normal

O yaşıtlarına nazaren zayıf

O yaşıtlarına nazaren kuvvetli

23) Hangi konu hakkında çocuğunuz bu dönem fazlaca soru soruyor?

Örnek olarak bir kaç sorusunu yazarmısınız?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

24) Çocuğunuz en çok nelere gülüyor?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

25) Aşağıdakilerden hangisi çocuğunuzun hareketlerini yansıtıyor?

O Yeni durumlara karşı ürkek davranıyor.

O Yeni durumlara karşı cesaret sergiliyor.

O Bilgilenme azmi yüksek.

O Cevab ı n ı ald ı ğ ı soruyu yinede tekrar soruyor.

O SeÇeneği varsa yetixkinlerle oynamay ı tercih ediyor.

O SeÇeneği varsa ç ocuklarla oynamay ı tercih ediyor.

O Evde çok boya boyuyor.

O Kalabalık ortamlarda utangaç ve çekingen.

O Birşeyler yaparken konuşmakdan hoşlanıyor.

O Yaşadığı şeyleri bana/bize anlatmakdan hoşlanıyor.

O Uzun zaman önce yaşadığımız şeyleri hatırlıyor, mesela:

26) Çocuğunuzun sizi eleştirdiği durumlar oluyormu?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

27) Çocuğunuzda sizi şaşırtan veya hayrete düsüren ifadeler veya davranışlar gözlemliyormusunuz?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

28) Bize sormak istediğiniz sorular varmı?

O Hayır.

O Evet, bilmek istediğim şeyler:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Anketim ı zi doldurduğunuz i ç in teşekkürler.

Tercüme: Nazlι Baykuş

VG Wort Zählmarke