Drodzy rodzice ____________________ !Zauważyliśmy, że dziecko Państwa okazuje zdolności i zainteresowania, które odbiegają od tych, które przejawia większość jego rówieśników.

Naszym życzeniem jest dokładne poznanie jego potrzeb w zabawie i nauce.

W tym celu prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Otrzymane informacje będą nam pomocne w codziennej pracy z Waszym dzieckiem, tak aby otrzmało ono od nas to, co jest niezbędne do optymalnego rozwoju. Wszystkie otrzymane informacje będą traktowane przez nas poufnie.

Na zakończenie prosimy Państwa o rozmowę. W jej trakcie chcemy przkazać nasze wrażenia, jakie Wasze dziecko na nas wywarło. Jednocześnie pragniemy się wspólnie z Państwem zastanowić, w jaki sposób możemy mu w przedszkolu najlepiej pomóc w jego rozwoju indywidualnym.

Oto nasze pytania.

Data wypełnienia: _________________

Wiek dziecka: _________ lat_________miesięcy

1) W co / czym się najchętniej aktualnie bawi dziecko Państwa w domu?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2) Czym najbardziej się ono aktualnie interesuje?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3) Czy ma ono tymczasowo ulubioną książkę, kasetę albo dyskietę kompaktową?

O Tak. O Nie.

Jeśli tak, jaką?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

4) Czy ma ono ulubiony proram dziecięcy, albo inny, które chętnie ogląda i czeka z niecierpliwością na kolejne odcinki?

O Tak. O Nie.

Jeśli tak, jakie?

_______________________________________________

_______________________________________________

5) Jakie są silne strony Państwa dziecka?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6) Czy uważacie Państwo, że Wasze dziecko jest

O tak samo samodzielne

O prawie tak samo samodzielne

O mniej samodzielne

w porównaniu z jego rówieśnikami?

7) Czy chętnie idzie ono codziennie (albo prawie codziennie) do przedszkola?

O Tak. O Nie.

8 ) Czy opowiada ,co przeżyło w przedszkolu?

O Tak. O Nie.

Czy chcielibyście Państwo podać jakiś przykład z niedawna?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

9) Czy opowiada, z kim się w przedszkolu bawiło?

O Tak. O Nie.

10) Czy opowiada, czego się w przedszkolu nauczyło?

O Tak. O Nie.

Czy chcielibyście Państwo podać jakiś przykład z niedawna?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

11) Czy zdaża się często, że nie chce iść do przedszkola?

O Tak. O Nie.

Jeśli tak: tłumaczy dlaczego?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

12) Dziecko Państwa bawi się najchętniej

O z rówieśnikami?

O z owiele młodszymi dziećmi?

O z owiele starszymi dziećmi?

13) Czy jest w jego przedszkolu dziecko, z którym chciałoby się zaprzyjaźnić?

O Tak, a mianowicie jest to:_________________. O Nie.

14) Co Państwa zdaniem nie podoba mu się najbardziej w przedszkolu?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

15) Czy uważacie Państwo, że w przedszkolu zachowuje się ono inaczej, niż w domu ? Jakie widzicie Państo różnice?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

16) Czy przejawia ono niektóre formy zachowania, które Państwa niepokoją?

O Nie.

O Tak, mianowicie:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

17) Jak długo potrafi się koncentrować, jeśli ma zapał?

_______________________________________________

_______________________________________________

18) Przy jakich zajęciach potrafi się szczególnie długo koncentrować?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

19) Czy okazuje w domu zainteresowania

O liczbami?

O literami?

O nauką czytania?

O nauką pisania?

20) Jakie ma zdanie o szkole?

(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

O Ma wyobrażenie, jak jest w szkole, bo ma starsze rodzeństwo.

O Tak naprawdę,to się szkołą jeszcze nie interesuje.

O Najchętniej, to chciało by już teraz chodzić do szkoły.

O Pójście do szkoły przystwarza mu zmartień.

O Jego wyobrażenia, jak będzie w szkole odbiegają jeszcze

znacznie od rzeczywistości.

21) Jak szacujecie Państwo zasób słownictwa Waszego dziecka –

21 a) w języku niemieckimin ?

O przeciętny

O mniejszy niż u rówieśników

O większy niż u rówieśników

21b) w jego mowie ojczystej,w przypadku, że nie jest to język

niemiecki ?

O przeciętny

O mniejszy niż u rówieśników

O większy niż u rówieśników

22) Jak szacujecie Państwo zdolności myślenia Waszego dziecka?

O przeciętne

O poniżej przciętnej

O powyżej przeciętnej

23) Na jaki temat stawia aktualnie wyjątkowo dużo pytań?

Czy możecie Państwo podać przkładowo jedno z tych pytań?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

24) Z jakiego powodu śmieje się najbardziej?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

25) Jak oceniacie Państwo jego wiarę w siebie?

O Jego wiara w siebie jest słaba przy następujących wymaganiach:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

O Jego wiara w siebie jest silna przy następujących wymaganiach:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

26) Czy egzystuje coś, na co się ono nie odważa, chociaż Państwo uważacie,że może sobie dać całkiem samodzielnie radę?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

27) Czy zauważyliście Państo,że czasami zaskakuje ono swoimi wypowiedziami, albo swoim zachowaniem?

O Nie.

O Tak, mianowicie:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

28) Czy macie Państwo do nas pytania?

O Nie.

O Tak, szczególnie chcielibyśmy wiedzieć:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Serdecznie dziękujemy Panstwu za odpowiedzi na nasze pytania.

_____________________________________________________

Opracowanie © Hanna Vock, IHVO Bonn

Tłumaczenie Klaudia Kruszynski

VG Wort Zählmarke