Ankieta dla rodziców w pierwszym półroczu przedszkolnym

Drodzy rodzice ____________________ ! (imię dziecka)

W minionym półroczu mieliśmy wiele możliwości do wielostronnego poznania Państwa dziecka. Między innymi, zaobserwowaliśmy, że okazuje ono zainteresowania i zdolności, które wybiegają znacznie od większości dzieci w tym wieku.

Naszym życzeniem jest dokładne poznanie poziomu rozwoju Państwa dziecka, jego potrzeb w zabawie i nauce. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Otrzymane informacje mogą być bardzo pomocne przy pracy z dzieckiem Państwa,odpowiadającej jego indywidualnym potrzebom rozwojowym. Jednocześnie zapewniamy Państwa, że wszystkie informacje traktujemy poufnie.

Na zakonczenie przewidujemy rozmowę, na którą serdecznie Państwo zapraszamy. Celem tej rozmowy jest przekazanie Państwu naszych spostrzeżeń i wspólne ustalenie, jak najlepiej możemy popierać Wasze dziecko w przedszkolu.

Oto nasze pytania.

Data wypełnienia:_______________

Wiek dziecka: _________ lat_________miesięcy

1) W co / czym najchętniej, aktualnie bawi się dziecko Państwa?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2) Czym interesuje się aktualnie dziecko Państwa najbardziej?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3) Czy ma tymczasowo ulubioną książkę albo kasetę,czy dysk kompaktowy
(CD , DVD)?

Jeśli tak, jaką?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

4) Czy ogląda chętnie w telewizji program dla dzieci albo inne programy

O Tak. O Nie.

Jeśli tak, jakie?

_______________________________________________

_______________________________________________

5) Jakie są Państwa zdaniem mocne strony Waszego dziecka?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6) Jak uważacie Państwo, Wasze dziecko jest

O raczej samodzielne

O prawie samodzielne

O mało samodzielne

niż inne dzieci w jego wieku?

7) Czy dziecko Panstwa idzie chętnie codziennie (albo prawie codziennie) do przedszkola?

O Tak. O Nie.

8 ) Czy opowiada o tym, czym się bawiło w przedszkolu?

O Tak. O Nie.

9) Czy opowiada, z kim się bawiło w przedszkolu?

O Tak. O Nie.

10) Proszę wspomnieć czasy, zanim Państwa dziecko zaczęło uczęszczać do przedszkola.

10a) Czy cieszyło się bardzo z tego powodu?

O Tak. O Nie.

W jakiej formie się to objawiało?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

10b) Czy okazywało oczekiwania i wyobrażenia, jak będzie w przedszkolu?

O Tak. O Nie.

Jeśli tak, jakie?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

10c) Czy miało lęk przed pzedszkolem, albo okazywało zmartwienie?

O Tak. O Nie.

Jeśli tak, jakie były objawy?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

11) Czy zdarza się często, że dziecko Państwa nie chce iść do przedszkola?

O Tak. O Nie.

Jeśli tak: czy mówi ono, dlaczego?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

12) Najchętniej bawi się

O z rówieśnikami?

O z owiele młodszymi?

O z owiele starszymi?

13) Czy ma ulubionego kolegę/ulubioną koleżankę, o którym/której często opowiada?

O Tak, to jest: ______________. O Nie.

14) Co Państwa zdaniem najbardziej nie podoba się dziecku w przedszkolu?

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

15) Czy uważacie Państwo, że Wasze dziecko zachowuje się w przedszkolu inaczej niż w domu? Jakie są różnice?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


16) Czy okazuje ono zachowania, które przysparzają Państwu zmartwień?

O Nie.

O Tak, szczególnie:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

17) Jak długo może się koncentrować, jeśli ma zapał?

_______________________________________________

_______________________________________________

18) Przy jakich zajęciach potrafi się szczególnie długo koncentrować?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


19) Czy okazuje w domu zainteresowania

O liczbami?

O literami?

20) Od kiedy mówi całymi zdaniami?

_______________________________________________

21) Jak szacujecie Państwo słownictwo Waszego dziecka?

O przeciętne

O uboższe niż rówieśników

O bogatsze niż rówieśników

22) Jak szacujecie Państwo zdolności myślenia Waszego dziecka?

O przeciętne

O poniżej przeciętnej

O powyżej przeciętnej

23) Na jakie tematy stawia wyjątkowo wiele pytań?

Proszę podać przykłady

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

24) Z jakiego powodu śmieje się najbardziej?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

25) Które zachowania, właściwości, cechy określają je dokładnie?

O Jest lękliwe w nowych sytuacjach.

O Jest odważne w nowych sytuacjach.

O Ma żądzę wiedzy.

O Chociaż na zadane pytanie otrzymało już odpowiedż, stawia swoje pytania
ponownie.

O Chętniej bawi się z dorosłym, jeśli ma wybór.

O Chętniej bawi się z dziećmi, jeśli ma wybór.

O Dużo maluje w domu.

O W dużych grupach jest nieśmiałe i powsciągliwe.

O Robi coś i mówi jednocześnie.

O Chętnie opowiada o swoich przeżyciach.

O Przypomina sobie dawne przeżycia, na przykład:

26) Czy zdaża się, że krytykuje to, co Państwo robicie?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

27) Czy zauważacie Państwo wypowiedzi albo zachowania dziecka, które

Was zadziwiają albo zaskakują?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

28) Czy macie Państwo do nas zapytania?

O Tak, szczególnie chcielibyśmy wiedzieć:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

O Nie.

Dziękujemy serdecznie za Państwa odpowiedzi

_____________________

Opracowanie Hanna Vock, IHVO Bonn

Tłumaczenie Klaudia Kruszynski

VG Wort Zählmarke